HomeThủ ThuậtDanh sách Key Windows mặc định từ Microsoft

Danh sách Key Windows mặc định từ Microsoft

5/5 - (1 bình chọn)

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Male” buttontext=”Tính năng đọc bài viết”]

Key Windows 10 mặc định hay gọi là default key hay generic key của Microsoft giúp cài đặt Windows 10. Điều này giúp bạn cài đặt được hệ điều hành này lên máy tính, thế nhưng nó chưa thể kích hoạt Windows được.

Việc bạn sử dụng Key Windows mặc đinh sẽ giúp bạn cài một bản Windows 10 cụ thể. Hoặc bạn cũng có thể dùng key mặc định để kiểm tra hoạt động trên máy tính PC hoặc máy ảo. Dễ hiểu hơn thì bạn có thể kích hoạt Windows 10 sau này khi có điều kiện và thời gian cho phép.

[symple_box color=”gray” fade_in=”false” float=”center” text_align=”left” width=””]Các bạn có thể tham khảo thêm Key Active bản quyền số được Kinh Nghiệm Số chia sẻ sau đây: Key Active Windows 10 Pro[/symple_box]

Sau đây là chia sẻ danh sách RTM (bán lẻ) và key KMS (mặc định) của tất cả các phiên bản Windows 10 từ cũ tới mới nhất.

Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì hãy xem qua tài liệu hướng dẫn setup KMS client của Microsoft nhé: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys

Key để thiết lập KMS client

Key để thiết lập KMS Client có rất nhiều như dùng cho Windows Server Semi-Annual Channel, Windows Server 2016, Windows 10, Windows Server v1803, Windows Server v1709, Windows Server 2016, Windows Server 2012, key windows 10 mặc định mới nhất, …

Key Windows mặc định
Danh sách Key Windows mặc định từ Microsoft

Key sử dụng cho Windows Server Semi-Annual Channel, Windows Server 2016, Windows 10

Sau đây là danh sách phiên bản hệ điều hành và KMS Client Setup Key tương ứng bên cạnh. Các ban có thể tham khảo Key Windows mặc định Default và Generic key windows bên dưới nhé!

Windows Server v1803

 • Windows Server Datacenter: 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
 • Windows Server Standard: PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows 10 v1803

 • Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 • Windows 10 Enterprise G: YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
 • Windows 10 Enterprise G N: 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
 • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 • Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • Windows 10 Professional Education: 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
 • Windows 10 Professional Education N: YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
 • Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 • Windows 10 Professional Workstation: NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
 • Windows 10 Professional Workstation N: 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Windows Server v1709

 • Windows Server Datacenter: 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
 • Windows Server Standard: DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server 2016

 • Windows Server 2016 Datacenter: CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
 • Windows Server 2016 Standard: WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
 • Windows Server 2016 Essentials: JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows 10 – v1709

 • Windows 10 Professional Workstation: NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
 • Windows 10 Professional Workstation N: 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Windows 10

 • Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 • Windows 10 Enterprise: N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 • Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB: DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N: QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows Server 2012 và Windows 8

 • Windows 8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 • Windows 8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 • Windows 8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 • Windows 8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • Windows Server 2012: BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
 • Windows Server 2012 N: 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
 • Windows Server 2012 Single Language: 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
 • Windows Server 2012 Country Specific: 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
 • Windows Server 2012 Server Standard: XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
 • Windows Server 2012 MultiPoint Standard: HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
 • Windows Server 2012 MultiPoint Premium: XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
 • Windows Server 2012 Datacenter: 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1

 • Windows 8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 • Windows 8.1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 • Windows 8.1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 • Windows 8.1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • Windows Server 2012 R2 Server Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter: W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
 • Windows Server 2012 R2 Essentials: KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Windows 7 Professional: FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
 • Windows 7 Professional N: MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
 • Windows 7 Professional E: W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
 • Windows 7 Enterprise: 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
 • Windows 7 Enterprise N: YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
 • Windows 7 Enterprise E: C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
 • Windows Server 2008 R2 Web: 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
 • Windows Server 2008 R2 HPC edition: TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
 • Windows Server 2008 R2 Standard: YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise: 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter: 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems: GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Vista và Windows Server 2008

 • Windows Vista Business: YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
 • Windows Vista Business N: HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
 • Windows Vista Enterprise: VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
 • Windows Vista Enterprise N: VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
 • Windows Web Server 2008: WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
 • Windows Server 2008 Standard: TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
 • Windows Server 2008 Enterprise: YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
 • Windows Server 2008: HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
 • Windows Server 2008 Datacenter: 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V: 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems: 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Key sử dụng cho Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

 • Windows Server 2016 Datacenter: CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
 • Windows Server 2016 Standard: WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
 • Windows Server 2016 Essentials: JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows 10

 • Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 • Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB: DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N: QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1

 • Windows 8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
 • Windows 8.1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
 • Windows 8.1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
 • Windows 8.1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
 • Windows Server 2012 R2 Server Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter: W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
 • Windows Server 2012 R2 Essentials: KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012 và Windows 8

 • Windows 8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
 • Windows 8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
 • Windows 8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
 • Windows 8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
 • Windows Server 2012: BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
 • Windows Server 2012 N: 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
 • Windows Server 2012 Single Language: 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
 • Windows Server 2012 Country Specific: 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
 • Windows Server 2012 Server Standard: XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
 • Windows Server 2012 MultiPoint Standard: HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
 • Windows Server 2012 MultiPoint Premium: XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
 • Windows Server 2012 Datacenter: 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Windows 7 Professional: FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
 • Windows 7 Professional N: MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
 • Windows 7 Professional E: W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
 • Windows 7 Enterprise: 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
 • Windows 7 Enterprise N: YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
 • Windows 7 Enterprise E: C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
 • Windows Server 2008 R2 Web: 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
 • Windows Server 2008 R2 HPC edition: TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
 • Windows Server 2008 R2 Standard: YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise: 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter: 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems: GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Vista và Windows Server 2008

 • Windows Vista Business: YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
 • Windows Vista Business N: HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
 • Windows Vista Enterprise: VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
 • Windows Vista Enterprise N: VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
 • Windows Web Server 2008: WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
 • Windows Server 2008 Standard: TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
 • Windows Server 2008 Enterprise: YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
 • Windows Server 2008 HPC: RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
 • Windows Server 2008 Datacenter: 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V: 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems: 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

List Key Windows 10 mặc định mới nhất

Danh sách RTM Generic Key (bán lẻ)

 • Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 • Windows 10 Home N: 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
 • Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
 • Windows 10 Pro N: 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
 • Windows 10 Pro for Workstations: DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
 • Windows 10 Pro N for Workstations: WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ
 • Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
 • Windows 10 Education N: 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
 • Windows 10 Pro Education: 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
 • Windows 10 Pro Education N: GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P
 • Windows 10 Enterprise: XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
 • Windows 10 Enterprise N: WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
 • Windows 10 Enterprise S: NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX
 • Windows 10 S: 3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P

Danh sách KMS Client Setup Key

 • Windows 10 Pro: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • Windows 10 Pro N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 • Windows 10 Pro for Workstations: NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
 • Windows 10 Pro N for Workstations: 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
 • Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
 • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
 • Windows 10 Pro Education: 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
 • Windows 10 Pro Education N: YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
 • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 • Windows 10 Enterprise G: YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
 • Windows 10 Enterprise G N: 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
 • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 • Windows 10 Enterprise S: FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB: DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N: QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Trên đây là danh sách khóa tổng hợp List Key Windows mặc định từ Microsoft mà chúng tối muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công khi áp dụng Default Key Windows và Generic Key Windows trên máy tính.

>>Xem thêm: Các cách Active Win 10

- Advertisement -