Tag: dân công nghệ

29.000 nhân viên Facebook lộ bảng lương khủng

Lời cam kết bảo mật thông tin người dùng của CEO Mark Zuckerberg thật khó tin khi ngay cả nhân viên Facebook cũng bị...

Công ty Nợ lương, nhân viên IT khóa luôn website?

Ngày 13/12, website một công ty luật tại Hà Nội đã bị quản trị viên khóa với lý do nợ lương nhân viên. Cộng...