Tag: học online

Học sinh lập group, rủ nhau vào Zoom phá lớp online ở Việt Nam

Tại Việt Nam, nhiều nhóm Facebook được tạo ra để chia sẻ mật khẩu và mã số phòng học trực tuyến Zoom với mục...

Quên học online đi, đây là ứng dụng “tụ họp bạn bè” tám chuyện dành cho thời dịch Covid-19 đây

Ở nhà nhưng vẫn "tới bến" cùng lũ bạn trong mùa dịch này luôn. Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến hàng loạt quán bar, rạp...