Tag: Nguyễn Đức Tài

Ông Chủ Thế Giới Di Động quyết Tâm “Không Làm Thuê Suốt Đời”

Khởi nghiệp từ 1 cửa hàng bán lẻ điện thoại di động khi còn rất trẻ, đến nay ông Nguyễn Đức Tài đã đưa...