Tag: linux

Bạn đang dùng Windows hay Mac mà đã chán bạn có thể thử Linux cực kì đẹp này

Mặc dù Zorin OS 15 được xây dựng dựa trên nền tảng Linux, nhưng nó đã được tùy biến để phù hợp với những...