Tag: iphone 5s

Thế Giới Di Động thừa nhận bán iPhone 5S hàng ‘dựng’

Thế Giới Di Động bán iPhone 5S dựng TGDĐ xác nhận có trường hợp bán iPhone 5S đã qua sửa chữa ngoài luồng, nhưng không...