Tag: iOS 13.5

iOS 13.5 chính thức ra mắt có thể phát hiện phơi nhiễm COVID-19, mở khóa iPhone đeo khẩu trang

iOS 13.5 là bản cập nhật rất cần thiết với người dùng trong thời điểm dịch COVID-19. Sau một thời gian thử nghiệm, Apple ngày...