Tag: ios 12.2

Apple ra mắt iOS 12.2 ra mắt Apple News+ 300 tạp chí, AppleCare+

Apple phát hành iOS 12.2 chính thức iOS 12.2 đã chính thức phát hành với bản cập nhật cho Apple News+, người dùng có thể...