Tag: camera iPhone

Bị chê hết lời nhưng Camera mới là điểm sáng cho doanh thu iPhone 11

Đến Apple cũng phải ngầm thừa nhận, cụm camera này quá xấu, nhưng khi xấu đến mức khác biệt, nó sẽ giúp iPhone 11...