HomeCông nghệGiới thiệu iGlass - Apple Glasses

Giới thiệu iGlass – Apple Glasses

5/5 - (1 bình chọn)

Kính thực tế tăng cường Apple Glass (iGlass) (kính AR) đều đã được xác nhận tại thời điểm này và chúng ta đang bắt đầu xem thiết bị đeo thế hệ đầu tiên, tương lai có thể trông như thế nào, giới thiệu kính apple, tương lai của kính AR bởi apple,

- Advertisement -