Tag: Zip Code

Mã bưu điện, bưu chính mới 5 số – Postal / Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện, mã bưu chính là ký tự bạn cần kê khai khi có nhu cầu gửi bưu phẩm, bưu kiện, thư tín...