Tra cứu tên cung hoàng đạo của bạn

Nhập ngày sinh để biết chòm sao của bạn: (Dương lịch)


Bạch Dương
21/03 - 19/04

Kim Ngưu
20/04 - 20/05

Song Tử
21/05 - 21/06

Cự Giải
22/6 – 22/07

Sư Tử
23/07 - 22/08

Xử Nữ
23/08 - 22/09

Thiên Bình
23/09 - 22/10

Bọ Cạp
23/10 - 21/11

Nhân Mã
22/11 - 21/12

Ma Kết
22/12 - 19/01

Bảo Bình
20/01 - 18/02

Song Ngư
19/02 - 20/03

*Ghi chú: Bọ cạp (Thần nông, Thiên yết)